Καλά Χριστούγεννα με υγεία & χαρά απανταχού στον κόσμο.

Αγαπητοί Προσκυνητές  και Φίλοι το πρακτορείο μας εύχεται καλά Χριστούγεννα σε όλους σας με υγεία και χαρά. 
«Ἡ Γέννησίς σου Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν
ἀνέτειλε τῷ κόσμῳ τὸ φῶς τὸ τῆς γνώσεως
ἐν αυτῇ γὰρ οἱ τοῖς ἄστροις λατρεύοντες
ὑπὸ ἀστέρος ἐδιδάσκοντο
Σὲ προσκυνεῖν τὸν ἥλιον τῆς δικαιοσύνης
καὶ Σὲ γινώσκειν ἐξ ὕψους ἀνατολήν
Κύριε δόξα Σοι
MH.T.E 0725E60000057601

Source : Ierousalim Travel Agency

Copy Rights: Ierousalim Travel Agency

Leave a comment