Scroll Top

ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ  ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΤΑΞΙΔΙ

Αγαπητέ πελάτη και προσκυνητά  τηs  Αγίαs Γηs, καλωσήρθατε στον Ιστοχώρο μαs.Eίμαστε το Γραφείο Θρησκευτικού Τουρισμού, με τον διακριτικό τίτλο, <<  ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ ΤΡΑΒΕΛ –  AFRODITI IEROUSALIM TRAVEL >> με έδρα την Λάρισα, στην οδό Παπαναστασίου 41-43 , 1οs όροφοs , και αριθμό   ειδικού    σήματοs  EOT – ΜΗΤΕ : 0725E60000057601, μέλοs των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων  με  ΓΕΜΗ:156752940000 ,  και διοργανώνουμε Ταξίδια στούs Αγίουs Tόπουs στην χερσόνησο του Σινά, Αίγυπτο, μόνοι  μαs αποκλειστκά.

ΕΓΓΡΑΦΗ  ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ  ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ

O ΚΑΘΕΝΑΣ, που θα ταξιδέψει μαζί μαs, θα πρέπει να διαβάσει πολύ προσεκτικά όλουs τούs όρoυs συμμετοχήs, και όλεs τιs πληροφορίεs, πριν εγγραφεί γιατί είναι αναπόσπαστο κομμάτι  του οργανωμένου ταξιδιού στο οποίο θα συμματάσχετε. Επίσηs να διαβάσετε πολύ καλά το αναλυτικό πρόγραμμα του οδοιπορικού με όλεs τιs λεπτομέρειεs, που με την εγγραφή σαs σημαίνει ότι αποδέχεσθε τα πάντα. Οργανωμένο Ταξίδι σημαίνει: α) Μεταφορά( αεροπορικά εισητήρια) β) Ξενοδοχεία διαμονήs ( καταλύματα) γ) Περιηγήσειs – ξεναγήσειs σύμφωνα με το πρόγραμμα. δ) Τέλοs και επιστροφή στην Ελλάδα. Χωρίs ένα από τα προηγούμενα, α , β , γ , δ , δεν μπορεί να θεωρηθεί οργανωμένο ταξίδι. Η συμμετοχή σαs  σε οργανωμένο ταξίδι του Γραφείου μαs, προϋποθέτει την αποδοχή και την υπογραφή τηs σύμβασηs, μεταξύ του Γραφείου και του ταξιδιώτη, η οποία καλύπτει και την οικογένειά σαs  ή και την ομάδα που εκπροσωπείτε και καλύπτετε οικονομικά, αντίγραφο τηs οποίαs λαμβάνετε υποχρεωτικά. Όταν η σύμβαση με όλουs τουs όρουs, συνάπτεται εκτόs Τουριστικού  Πρακτορείου, π.χ τηλεφωνικά, σαs παρέχεται αντίγραφο τηs  Σύμβασηs ή ένα χαρτί – δήλωση με το οποίο επιβεβαιώνετε ότι συμφωνείτε με όλουs τουs όρουs. Oταν ο Ταξιδιώτηs προχωρήσει στην εγγραφή του  με την κατάθεση τηs προκαταβολήs , σημαίνει αυτόματα ο,τι αποδέχεται όλουs τούs όρουs τηs Σύμβασηs, oπότε επιβεβαιώνεται  η σύμβασή με το Γραφείο μαs.

MΠΟΡΕΙΤΕ  να εγγραφείτε σε κάποιο από τα  ταξίδια μαs, εάν είστε άνω των 18 ετών ή αν συνοδεύεσθε  απο κάποιον ενήλικα, εφ’ όσον υπάρχουν διαθέσιμεs θέσειs, και με την ισχύουσα  κάθε φορά τιμή και λοιπές επιβαρύνσειs. Oι εγγραφέs γίνονται με επίσκεψη στο Γραφείο μαs, ή στον διοργανωτή του Γραφείου, ή στέλνονταs στο email  του Γραφείου μαs τα απαραίτητα έγγραφα ( φωτοτυπία ταυτότητοs και φωτοτυπία διαβατηρίου) και καταβάλλονταs την  αναγραφόμενη προκαταβολή, είτε μετρητοίs, είτε  στον Τραπεζικό λογαριασμό του Γραφείου μαs, με τις ημερομηνίεs αναχώρησηs και επιστροφήs του συγκεκριμμένου ταξιδιού, και με τα ονόματά σαs, προκειμένου να δεσμευτούν οι ανάλογεs θέσειs.  H Eξόφληση του πακέτου, πρέπει να γίνει μέχρι την αναγραφόμενη ημερομηνία, που αναφέρεται στο έντυπο πρόγραμμα του  εκάστοτε ταξιδιού. Σε περίπτωση μη καταβολήs  όληs τηs αξίαs του ταξιδιού στον προβλεπόμενο χρόνο, δίνει το δικαίωμα στο Τουριστικό Πρακτορείο, να ακυρώσει την κράτηση, και να απαιτήσει να πληρωθεί  τα ακυρωτικά που προβλέπονται από την Σύμβαση. Δια τούτο ο κάθε διοργανωτήs που εκπροσωπεί το Γραφείο μαs, πρέπει να ενημερώνει την ομάδα του.

OI   ΕΓΓΡΑΦΕΣ αρχίζουν αμέσωs μετά την έκδοση και δημοσίευση του εντύπου προγράμματοs, και του τιμοκαταλόγου στην Ιστοσελίδα του Γραφείου μαs, εφ’όσον σαs  ενδιαφέρει κάποιο  ταξίδι μαs, προκειμένου να εξασφαλίσετε την  συμμετοχή σαs  καθώs  και την αρχική τιμή του πακέτου, γιατί με την συμπλήρωση των πρώτων θέσεων, πάντα υπάρχουν ανατιμήσειs  στην τελική τιμή. Όταν  δεν υπάρχει το αναλυτικό πρόγραμμα και η τελική τιμή καλέστε στα τηλ του Γραφείου- 2410.533402 – 2410.538345, για να σαs  πούμε τι πρέπει να κάνετε.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ  ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΤΟ ΓΡΑΦΕΊΟ ΜΑΣ , είναι υποχρεωμένο από την σύμβαση να πραγματοποιήσει το πρόγραμμα που λάβατε, και να το φέρει ειs πέραs με τον καλύτερο τρόπο , με την απόλυτη συμμόρφωση των  συμμετεχόντων ταξιδιωτών, από την αρχή μέχρι το τέλοs του ταξιδιού. Υπάρχουν όμωs έκτακτεs περιπτώσειs που δεν μπορει να προβλέψει το Γραφείο , όπως καθυστέρηση πτήσηs , αλλαγή στην ώρα τηs πτήσηs, και διάφορα άλλα για τα οποία δεν φέρει καμία ευθύνη.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΑΞΙΔΙΩΤΩΝ

ΟΙ  ΤΑΞΙΔΙΩΤΕΣ οφείλουν να βρίσκονται στον χώρο του Αεροδρομίου την  ώρα για την οποία έχουν ενημερωθεί, ποτέ αργότερα. Επίσηs στην χώρα του προορισμού του ταξιδιού, οτιδήποτε συμβεί στον ταξιδιώτη, ένα ατύχημα ,ασθένεια , πραξικόπημα , πόλεμο ,  πυρκαγιά , τραυματισμοί , σεισμοί , αεροπειρατεία , απεργίεs , αλλαγέs πτήσεων , και για οποιαδήποτε έκτακτη κατάσταση  ανάγκηs, το Τουριστικό Γραφείο δεν φέρει ευθύνη για αποκατάσταση  τυχόν ζημίαs  που προκλήθηκε από αυτέs ή υποχρέωση κάλυψηs των σχετικών έκτακτων αναγκών, οι οποίεs θα πρέπει να καλυφθούν, από τούs  ίδιουs τουs  πελάτεs. Όμωs το Γραφείο θα εξαντλήση κάθε προσπάθεια και φροντίδα, να συμπαρασταθεί , με την παροχή πληροφοριών με τιs τοπικέs υπηρεσίεs , και την προξενική συνδρομή . Για την  οποιάδηποτε συνδρομή θα υπάρχουν  χρεώσειs oι οποίεs επιβαρύνουν τον ταξιδιώτη αποκλειστικά.

ΓΙΑ ΤΑ όποια παράπονα ο ταξιδιώτηs οφείλει να ενημερώνει τον συνοδό και να υπάρχει η όποια δυνατή αποκατάσταση.

ΟΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ παροχέs για να πραγματοποιηθούν από το γραφείο μαs, θα πρέπει  να συμφωνούν οι περισσότεροι προκειμένου να συγκεντρωθεί το ανάλογο χρηματικό ποσό, και να κανονιστεί η μεταφορά και επιστροφή. Το ποσόν αυτό προπληρώνεται. Εάν κάποιοs που πλήρωσε αλλάξει γνώμη, για διάφορους λόγουs, και δεν συμμετέχει,  δεν μπορεί να  του επιστραφούν τα χρήματα.

ΣΕ ΕΝΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΤΑΞΙΔΙ, συμμετέχουν διάφορα άτομα, από διάφορεs περιοχέs. Aυτό προϋποθέτει ανάλογη κοινωνική συμπεριφορά και κατανόηση απέναντι στούs συνταξιδιώτεs αλλά και στούs παράγοντεs πραγματοποίησήs του. Για τον λόγο αυτόν είναι απαραίτητη η απόλυτη συμμόρφωση των ταξιδιωτών, με το πρόγραμμα του ταξιδιού και τιs υποδείξειs των συνοδών ή ξεναγών καθώs και η έγκαιρη προσελευσή τουs, στιs  διάφορεs περιοχέs του προγράμματοs, ( πτήσειs , μεταφορέs, ξεναγήσειs , εκδρομέs, γεύματα ). H ασυνέπεια ή καθυστέρηση κάποιου, μπορεί να έχει ωs αποτέλεσμα να χαθεί κάποια υπηρεσία του προγράμματοs, χωρίs να υπάρχει η δυνατότητα, να πραγματοποιηθεί.

ΕΠΙΣΗΣ η χρήση των κιν.τηλεφώνων εντοs του λεωφορείου επιτρέπεται μόνο για επείγουσεs περιπτώσειs, κατά την ώρα ξενάγησηs , για μην εμποδίζεται η ακουστική παρακουλούθηση των άλλων ταξιδιωτών.( Απαιτείται συμμόρφωση)

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ  ΑΥΣΤΗΡΑ η φωτογράφιση στους  χώρουs  ελέγχων των αεροδρομίων, και σε παρόμοιεs εγκαταστάσειs ( Check Point , σύνορα κ.λ.π)

ΟΙ ΤΑΞΙΔΙΩΤΕΣ με παιδιά είναι υπεύθυνοι για τιs πράξειs των παιδιών τουs, και πρέπει να  τα εποπτεύουν ανελλιπώs για την ασφάλειά τουs και την συμπεριφορά τουs. O,τι ισχύει για τούs  ενήλικεs σε όλη την Σύμβαση ισχύει και για τα παιδιά.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ που ο ταξιδιώτηs διακόψει το ταξίδι του για δικούs του λόγουs ή για λόγουs ανωτέραs βίαs, δεν δικαούται καμία  περαιτέρω υπηρεσία ή αποζημίωση, και η ευθύνη και τα έξοδα οποιασδήποτε μετακίνησήs του εκτόs ομάδαs επιβαρύνουν τον ίδιο.

ΚΑΤΑ τον ίδιο τρόπο το Γραφείο μαs δεν φέρει καμία ευθύνη για υπηρεσίεs του οργανωμένου ταξιδιού οι οποίεs δεν παρασχέθηκαν στον ταξιδιώτη από δική του αμέλεια ή ευθύνη ή λόγω ασθενείαs του.(π.χ  καθυστέριση στην ενδεδειγμένη ώρα σε κάποια υπηρεσία…κ.λ.π)

ΠΡΙΝ την αναχώρησή σαs από το ξενοδοχείο να μεριμνάτε έγκαιρα για την εξόφληση τυχόν προσωπικών λογαριασμών ( τηλεφωνήματα, ποτά , κ.λ.π)

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ που ο ταξιδιώτηs  έκανε την κράτηση, αλλά κωλύεται να συμμετάσχει στο οργανωμένο ταξίδι, μπορεί να εκχωρήσει την κράτησή του σε άλλο πρόσωπο που να πληροί  τιs προυποθέσειs  συμμετοχήs του στο συγκεκριμμένο  ταξίδι, το αργότερο μέχρι 10 ημέρεs  πριν την έναρξη του προγράμματοs. Οποιαδήποτε χρέωση εάν  προκύψει από την νέα κράτηση , αλλαγή ονόματοs κ.λ.π. επιβαρύνει τον  ταξιδιώτη. Εάν δεν βρεθεί άτομο ισχύουν όλοι οι κανόνεs των ακυρωτικών.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

Εάν κάποιοs  ταξιδιώτηs που εχει εγγραφεί σε κάποιο από τα οργανωμένα ταξίδια μαs, θέλει να αποκοπεί από την υπόλοιπη ομάδα, θα πρέπει να μαs επισυνάψει μαζί με τα απαραίτητα έγγραφα ( ταυτότητα – διαβατήριο ) και μία δήλωση υπογεγραμμένη, στην οποία θα αναφαίρεται,( με ημερομηνίεs) ο,τι έχει την απόλυτη ευθύνη για οτιδήποτε συμβεί, ό,τι θα πληρώσει οτιδήποτε έχτρα χρειαστεί,( ξενοδοχεία – μεταφορέs κ.λ.π ) και ότι το γραφείο δεν έχει καμία ευθύνη για όλη αυτή την περίοδο που θα βρίσκεται εκτόs τηs  ομάδαs και των υπηρεσιών του δημοσιευμένου προγράμματοs  στην ιστοσελίδα του Γραφείου.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

Το Γραφείο μαs ανάλογα με τιs υπάρχουσεs διαθεσιμότητεs, επιλέγει ο,τι καλύτερο, σε συνδιασμό  σημείου , παροχών και τιμών.

Τα δωμάτια είναι με δύο κρεβάτια, αλλά κάποια και με τρία αν χρειαστεί.

Το μονόκλινο δωμάτιο για όποιον επιθυμεί παραχωρείται με επιπλέον επιβάρυνση, η οποία αναφέρεται στον τιμοκατάλογο του έντυπου προγράμματοs.

Tα δωμάτια παραδίδονται από το ξενοδοχείο 13:00 – 15:00  μέχρι 10:00  το πρωϊ  τηs ημέραs  αναχώρησηs.

Συνιστούμε  να μην αφήνετε εκτεθειμένα τα προσωπικά σαs είδη ( τσάντεs,  τηλ , φωτογραφικέs μηχανέs κ.λ.π.), αλλά να τα επιτηρείτε συνεχώs, στον χώρο των ξενοδοχείων , μέσα  μεταφοράs και όπου βρισκόμαστε κάθε φορά, σε σχέσει με το πρόγραμμα.

ΔIABATHΡIA

Γενικά για όλα τα ταξίδια στο εξωτερικό χρειάζεται διαβατήριο νέου τύπου, που να είναι σε ισχύ ανάλογα με την χώρα προορισμού. Αναγράφεται στο έντυπο πρόγραμμα του ταξιδιού. Το διαβατήριο χρειάζεται να το προσκομίσετε στο Γραφείο, καθώs και την ταυτότητά σαs.

TA ANHΛΙΚΑ πρέπει επίσηs να διαθέτουν διαβατήρια.

ΟΙ ΥΠΗΚΟΟΙ άλλων χωρών, που είναι κάτοχοι ξένων διαβατηρίων  ή και άδειαs παραμονής σε ισχύ, πρέπει να ενημερώνουν σχετικά, εγγράφωs το τουριστικό πρακτορείο και να απευθύνονται οι ίδιοι  στιs προξενικέs αρχέs  τηs χώραs τουs, προκειμένου να ελέγξουν  αν χρειάζονται θεώρηση εισόδου (visa) ή οποιαδήποτε άλλα έγραφα για τιs χώρεs  στιs oποίεs θα ταξιδέψουν, καθώs και για την  επανείσοδό  τουs  στην  Ελλάδα ή στην χώρα απ όπου ξεκίνησαν.

Η ΜΗ ΕΓΚΑΙΡΗ  εξασφάλιση των ταξιδιωτικών σαs  εγγράφων, δεν δικαιολογεί την ακύρωση τηs συμμετοχήs σαs   στο ταξίδι χωρίs χρέωση ακυρωτικών, και ότι άλλο ισύει.

ΠΡΟΣΟΧΗ: οι ταξιδιώτεs  με διάφορα προβλήματα υγείαs , άτομα τρίτηs ηλικίαs, έγκυεs  γυναίκεs ,καρδιαγγειακά νοσήματα , αλλεργίεs, άτομα με ειδικέs ανάγκεs , τυφλοί, κινητικά προβλήματα κ.λ.π. χρειάζονται συνοδό και  να ενημερώνουν έγκαιρα το Γραφείο, καθώs πρέπει να προσκομίσουν  και ιατρική βεβαίωση για όπου χρειαστεί.

ΠΡΟΣΟΧΗ επίσηs  για όσουs θέλουν να πάρουν μέροs σε κάποια ταξίδια μαs,  σε υπαίθριεs  δραστηριότητεs (π.χ ανάβαση στην Αγία κορυφή του Σινά),απαιτείται καλή υγεία και φυσική κατάσταση. Στιs περιπτώσειs αυτέs, oi ταξιδιώτεs θα πρέπει να προσκομίζουν ιατρική βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση ότι είναι σε θέση να πάρουν μέροs στην συγκεκριμένη δραστηριότητα, με απόλυτα δική τουs  ευθύνη, και χωρίs να φέρει καμία ευθύνη το  Τουριστικό Γραφείο.

ΤΙΜΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΝ – ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ

Η αξία των ταξιδιών αναφέρεται στο κάθε πρόγραμμα όπου αναλύονται και οι υπόλοιπεs  υποχρεωτικέs επιβαρύνσειs ( τέλη, φόροι, φόροι αεροδρομίων επίναυλοι καυσίμων, φιλοδωρήματα , visa κ.λ.π) Οι τιμέs των ταξιδιών υπολογίζονται κατά την ημέρα που εκδίδεται ο τιμοκατάλογοs, με βάση τα κοστολόγια που ισχύουν. Yπάρχει όμωs εκδοχή αυτέs  οι τιμέs να αλλάξουν όπωs και η ισοτιμίεs ξένων νομισματων σε σχέση με το ευρώ , ναύλοι, επίναυλοι καυσίμων, φόροι κ.λ.π. και η τιμή του πακέτου να ανέβει όσο και να προσπαθήσει το Γραφείο με φιλότιμεs προσπάθειεs να κρατήσει τίs αρχικέs  τιμέs. Eιδικότερα 20 ημέρεs  πρίν την αναχώρηση,  όλεs oι θέσειs  και λόγω διαθεσιμότηταs είναι πολύ ακριβότερεs. Συστήνουμε πάντα την πολύ έγκαιρη εγγραφή σαs στο επιθυμητό ταξίδι τηs επιλογήs σαs , ώστε να εξασφαλίσετε την καλύτερη τιμή του πακέτου.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ -ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

ΤΟ ΓΡΑΦΕΊΟ ΜΑΣ, συνάπτει για όλα τα ταξίδια του, και για όλουs ανεξαιρέτωs τούs ταξιδιώτεs που συμμετέχουν, ασφαλιστήριο συμβόλαιο ( TOUR OPERATOR) , που καλύπτει τον κάθε εγγεγραμμένο ταξιδιώτη, στην περίπτωση που το Γραφείο λόγω αφερεγγυότηταs δεν εκτελέσει το πρόγραμμα του ταξιδιού όπωs υποσχέθηκε. Στην περίπτωση αυτή τηs αφερεγγυότηταs Γραφείου, το ασφαλιστήριο συμβόλαιο καλύπτει την επιστροφή των καταβληθέντων ποσών από τουs ταξιδιώτεs. 

Το Γραφείο μαs Afroditi Ierousalim Travel,  έχει γνωστοποιήσει τον αριθμό του ασφαλιστηρίου συμβολαίου και την επωνυμία τηs ασφαλιστικήs  εταιρείαs στην τοπική Υπηρεσία  ΕΟΤ του Υπουργείου Τουρισμού, προκειμένου να καταχωρηθούν στο Μητρώο Τουριστικών Επιχειρήσεων.

ΕΠΕΙΔΗ οι ομαδικέs ασφαλιστικέs καλύψειs είναι συγκεκριμένεs και περιορισμένεs , για τιs περιπτώσειs απώλειαs ζωήs,  ασθένειαs , ατυχήματοs,  και απώλειαs ή καταστροφήs αποσκευών και άλλων, που δεν καλύπτονται υπάρχει δυνατότητα προαιρετικήs ασφάλισηs  από τον ίδιο τον ταξιδιώτη ή από το γραφείο,  που επιβαρύνει τον ταξιδιώτη σε επιθυμητέs τιμέs. Την ασφάλεια αυτή, το Γραφείο μαs  την προτείνει ανεπιφύλακτα, και μπορεί να σαs ενημερώσει σχετικά.

AΚΥΡΩΣΕΙΣ

Ακυρώσειs συμμετοχήs  από την πλευρά του Ταξιδιώτη, γίνονται μόνο εγγράφωs προs το Γραφείο μαs, και ανεξάρτητα από την ημερομηνία τηs κράτησηs ( και εφ’οσον δεν είναι δυνατή η εκχώρηση τηs κράτησήs του σε άλλο άτομο), υπόκεινται στα παρακάτω ακυρωτικά κατ’άτομο, ανάλογα με την χρονική στιγμή κατά την οποία γίνεται η ακύρωση,  ανάλογα με την Αεροπορική Εταιρεία , και ανάλογα με το συμβόλαιο κάθε κράτησηs  με την Αεροπορική.

Συνήθωs ισχύουν τα παρακάτω:

+ 61 ημέρεs πρίν…  = 0 ακυρωτικά

+ 55  έωs 31 πρίν…= 50% τηs συνολικήs αξίαs  του ταξιδιού ακυρωτικά

+30 έωs 16 πρίν …= 75% τηs συνολικήs αξίαs  του ταξιδιού.

+ 15  ημέρεs πρίν  την αναχώρηση 100%…

 

ΥΠΑΡΧΟΥΝ όμωs και χρονικέs περίοδοι, με υψηλή ζήτηση που οι Αεροπορικέs εταιρείεs βάζουν αυστηρότερουs  όρουs .

BΑΛΙΤΣΕΣ

Οι αποσκευέs  και το  επιτρεπτό βάροs αυτών, για κάθε ταξίδι αναφέρεται στο έντυπο πρόγραμμα που δημοσιεύεται στην επίσημη Ιστοσελίδα μαs.

Στιs βαλίτσεs μην τοποθετείτε ποτέ , χρήματα , τιμαλφή , έγγραφα σημαντικά.

Στιs χειραποσκευέs ( 50x40x25 ) δεν επιτρέπονται υγρά κ.λ.π

ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ

Τα ταξίδια μαs στην ΑΓΙΑ ΓΗ, απαιτούν ευλαβή συμπεριφορά και αξιοπρεπή ενδυμασία. ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ με γυναικεία ενδύματα χωρίs  να είναι προκλητικά, ειδικά τούs καλοκαιρινούs μήνεs ( όχι αμάνικα όχι εξώπλατα όχι κοντά όχι διάφανα ) ΟΙ ΑΝΔΡΕΣ με ανδρικά ενδύματα ( όχι αμάνικα όχι σόρτς κ.π.)

ΠΡΕΠΕΙ να προσέχουν όλοι οι ταξιδιώτεs, την προσωπική τουs καθαριότητα, για να μην ενοχλούν τούs  άλλουs ( ιδρώταs κ.λ.π )  όπωs επίσηs και την χρήση βαριών και δυνατών αρωμάτων. Να σεβόμαστε ο έναs τον άλλον.

OΛΟΙ  ΟΙ  ΟΡΟΙ  ΤΗΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ  ΕΝΟΣ  ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ  που διαβάσατε ελπίζουμε προσεκτικά, ισχύουν  χωρίs αποκλείσειs για κάθε ταξίδι μαs.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ

Αγαπητοί  ταξιδιώτεs – προσκυνηταί, είμαστε πάντα εδώ και μαζί σαs, για να βοηθήσουμε ώστε  αυτό  το   ΤΑΞΙΔΙ ΖΩΗΣ    που αποφασίσατε να πραγματοποιήσετε με το Γραφείο μαs, να είναι ΦΩΣ στην ζωή σαs  στο εξήs. Είμαστε  εδώ  αφού εγγραφείτε σε ένα  από τα ταξίδια μαs, να σαs  βοηθήσουμε σε ότι χρειαστείτε, και να μαs ρωτήσετε για ο,τι ίσωs δεν καταλάβατε.  Το  AFRODITI IEROUSALIM TRAVEL, ταξιδεύει μόνο στούs AΓΙΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ  και μπορεί να σαs εξασφαλίσει ένα τέλεια οργανωμένο οδοιπορικό στα Ευαγγελικά μέρη. Όμωs επειδή τα πάντα μπορούν να συμβούν οφείλουμε ωs Άνθρωποι να τηρούμε τουs  κανόνεs, όλοι ανεξαιρέτωs, κι αν κάτι δεν πάει καλά να το δούμε με καλή προαίρεση και  καλή διάθεση, και να βρούμε την καλύτερη λύση.

ΚΛΕΙΝΟΥΜΕ  με την  απάντηση ενοs Αγαπημένου Γέροντοs Αγιοταφίτου, όταν πριν 30 χρόνια περίπου τον ρωτήσαμε:

EΡΩΤΗΣΗ: Γέροντα τι πρέπει να  έχει κάποιοs μαζί του όταν αποφασίσει να επισκεφτεί τούs Αγίουs Tόπουs ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: πρώτον ΥΠΟΜΟΝΗ , δεύτερον ΥΠΟΜΟΝΗ τρίτον ΥΠΟΜΟΝΗ.

Το Πρακτορείο Θρησκευτικού Τουρισμού AFRODITI  IEROUSALIM TRAVEL ,(συν ΘΕΩ)  εγγυάται, ένα ασφαλέs και ευλαβικό Προσκύνημα εκει που Γεννήθηκε- Βαπτίστηκε – Δίδαξε – Σταυρώθηκε και Αναστήθηκε-  Ο  Κύριοs ημών Ιησούs  Χριστόs.

 Ευχόμαστε να είναι Άξιο το Προσκύνημά σαs.

 AFRODITI IEROUSALIM TRAVEL- ΑΓΙΟΙ ΤΟΠΟΙ & ΟΡΟΣ ΣΙΝΑ

+302410533402& &  +302410.538345

ΜΗ.ΤΕ: 0725Ε60000057601

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ  ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΣ  ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ & ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΣΙΝΑ ΑΠΟ ΤΟ 1998

26 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΡΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΗ & ΣΤΟ ΘΕΟΒΑΔΙΣΤΟ ΟΡΟΣ ΣΙΝΑ!!!

Copy Rights: Afroditi Ierousalim Travel Agency

You cannot copy content of this page