ΚΑΛΑ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ – IEROUSALIM TRAVEL

Ἐκ βάθους καρδίας ευχόμεθα τά φετινά Χριστούγεννα καί τό νέο ἔτος νά γίνει ἡ ἀπαρχή μίας νέας
καί πιό χαρούμενης ζωῆς, γεμάτης ἀπό τήν χάρη καί τήν
εὐλογία τοῦ Σαρκωθέντος Σωτήρα μας!
Καλά καί εὐλογημένα Χριστούγεννα!

MH.T.E 0725E60000057601

Source : Ierousalim Travel Agency

Copy Rights: Ierousalim Travel Agency