Scroll Top

Χ ρ ι σ τ ό ς Α ν έ σ τ η–Α λ η θ ώ ς Α ν έ σ τ η

Η εικόνα ίσως περιέχει: 6 άτομα, άτομα κάθονται

Χ ρ ι σ τ ό ς Α.ν έ σ τ η !
Να πως θα σωθούμε….
…Δεύτε οι ευλογημένοι του Πατρός μου, κληρονομήσατε την ητοιμασμένην υμίν Βασιλείαν απο καταβολής κόσμου…..
¤ Επείνασα γαρ και εδωκατέ μοι φαγείν…
¤ Εδίψησα και εποτίσατέ μοι..
¤ Ξένος ήμην και συνηγάγετέ μοι
¤ Γυμνός και περιεβάλετέ με…
¤ Ησθένησα και επεσκέψασθέ με..
¤ Εν φυλακή ήμην και ήλθετε πρός με..

¤ ¤ ¤…το είπε ο κύριός μας….
ετσι θα μας κρίνει…
έτσι θα σωθούμε…

Α λ η θ ώ ς Α ν έ σ τ η !

ΠΗΓΗ: IEROUSALIM TRAVEL

You cannot copy content of this page